Zuzendaria: Idurre Alberdi Arrieta (zuzendaria@landakoeskola.org)


Ikasketa Burua: Txaro Zamalloa Arrinda (ikasketaburua@landakoeskola.org)

Idazkaria: Lurdes Etxeita Gandiaga (idazkaria@landakoeskola.org)